برای رهایی از تمام اما و اگرهایی که ممکن است در این راه برای شما پیش آید، بهتر است با بهره‌گیری از مشاوره مالیاتی، تمامی ریسک‌های مالیاتی را از خود دور کنید. مؤسسه تراز آذین اروند، با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای مالیاتی با تجربه و خبره، آماده ارائه خدمات مشاوره مالیاتی و دادرسی مالیاتی در سراسر ایران می باشد.

دفاع از پرونده مالیاتی

صفر تا صد چگونگی دفاع از پرونده مالیاتی به چه شکل است؟

هر حسابداری در هر شرکت و موسسه ای باید توانایی دفاع از عملکرد شرکت و همچنین پرونده مالیاتی را در برابر ارگان های ذیربط داشته باشد یکی از این ارگان ها اداره دارائی است که هر ساله مالیات شرکت ها را بر اساس ساز و کارهایی تشخیص میدهد. دفاع مالیاتی بدون داشتن اطلاعات و تجربه کافی، تسلط به بندها و تبصره های قانونی و آشنایی با امور مالیاتی و حسابرسی مانند شمشیر دو دمیست که ممکن است کار را برای مودی سخت کند، ازین روست که معمولا اشخاص حقیقی و کسبه این کار را به فردی خبره در این امر واگذار می کنند. متاسفانه مواردی مشاهده شده است که در آن فردی فاقد ویژگی های فوق به امر دفاع مالیاتی خود پرداخته و نتیجه ای بسیار بد بدست آورده که حتی منجر به تعطیلی کسب و کارش شده است.

دفاع مالیاتی چیست؟

دفاع مالیاتی عبارت است از مشاوره و پیگیری تمام امور مالیاتی با استفاده از تنظیم لوایح متناسب با قوانین و مقررات سازمان مالیاتی. در دفاع مالیاتی در نظر گرفتن تبصره ها و بند و ماده های مقرراتی الزامی می باشد و می بایست تمام آنها را در نظر گرفت که با استفاده از آنها علاوه بر اینکه بر محصولات و خدمات مورد نظرمان، مالیاتی منصفانه لحاظ گردد . با توجه به روند پیچیده‌ای که محاسبه مالیات دارد علاوه بر اینکه بازرسان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی باید افراد زبده و در حین حال با انصافی باشند تا ضرری به دولت وارد نشود، مودی مالیاتی هم باید فردی آگاه باشد تا بتواند از حق خود دفاع کند و مالیات بیش از اندازه پرداخت نکند.

اغلب مودیان مالیاتی به این نکته واقف‌اند که در مواقعی که به نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اعتراض داشته باشند، می‌توانند با طرح اعتراض پرونده را جهت رسیدگی به هیات‌هایی ارجاع کنند که قانون مالیات‌های مستتقیم تحت عنوان ” هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ” پیش بینی نموده است.

ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم:
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.در صورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

در مباحث دفاع مالیاتی پیش از هر چیز می بایست در نظر گرفته شود که چه افرادی شامل مالیات می باشند:

۱) مطابق مقررات باب دوم تمام مالکین حقیقی و حقوقی ، نسبت به تمام دارایی های و اموال خود در ایران مشمول مالیات می باشند.

۲) تمام ایرانی های مقیم کشورمان، نسبت به تمام در آمدهایی که در داخل ایران و یا خارج از آن به دست می آورند.

۳) تمام اشخاص حقیقی که مقیم خارج از ایران هستند ، نسبت به در آمدهایی که از ایران به دست می آورند.

۴) تمام اشخاص حقوقی ایرانی، نسبت به در آمدهایی که در داخل ایران و یا خارج از آن به دست می آوند.

۵) تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی ، نسبت به در آمدهایی که در ایران به دست می آورند و این در آمدها می تواند شامل واگذاری امتیازات که شامل بخشی از حقوق خود می باشد و یا کمک های فنی و یا آموزش هایی که ارائه می شود.

“در واقع مواردی که بیان شد شامل دفاع مالیاتی بوده و با استفاده از تنظیم لوایح مالیاتی می توان به صورت کاملا دقیق مالیات ها را پیگیری نمود.”

نکات مهم درباره ارائه دفاع مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور

اگر خودتان قادر به ارائه دفاع مالیاتی نیستید و به قوانین مربوط به امور مالیاتی آشنایی ندارید، بهتر است از فردی متخصص کمک بگیرید و خودتان به هیچ وجه اقدام نکنید تا مشکلی پیش نیاید.
شاید بهترین فرد برای چنین اموری، حسابداری باشد که به قوانین حقوقی آشنا است. این حسابدار باید دست بازی داشته باشد و تمام دفاتر حسابرسی، اظهارنامه‌ها و گزارش‌ها زیر نظر وی تهیه شود. مزیت استفاده از مدافع حقوقی این است که به جای فردی ناآگاه، فردی متخصص (و گاهی گروهی متخصص) پیگیر امور مالیاتی شما است و دفاع مالیاتی شما با چالش‌های جدی روبه‌رو نخواهد شد.
در صورتی که خودتان مایل به اقدام در این زمینه هستید، باید توانایی لایحه نویسی مالیاتی و تنظیم متن نامه اعتراض به مالیات و موارد دیگر را داشته باشید. لایحه به متنی گفته می‌شود که از سوی صاحب دعوا (چه حقوقی و چه کیفری) به مقام قضایی جهت احقاق حق ارائه می‌شود. در دعاوی مالیاتی نیز ارائه لایحه دفاعی اهمیت زیادی دارد و باید به درستی و بر اساس قوانین موجود تنظیم شود.
چه خودتان به عنوان مودی مالیاتی و چه حسابدار شما که قرار است امور مالیاتی شما را دنبال کند، باید دوره‌های آموزش امور مالیاتی و آموزش حسابداری مالیاتی را چه با شرکت در کلاس‌هایی مانند کلاس آموزش قوانین مالیاتی به صورت حضوری و چه با استفاده از فیلم‌ و مطالب آموزشی موجود در اینترنت، گذرانده باشید. البته ممکن است آموزش کامل قوانین مالیاتی در دوره‌های کوتاه مدت میسر نباشد و نیاز به گذراندن دوره‌های طولانی مدت داشته باشید.

تنظیم و تحریر لایحه دفاعیه مالیاتی

در تنظیم دفاعیه مالیاتی، شرایط شکلی زیر باید رعایت گردد:

۱) دفاعیه مالیاتی اشخاص حقیقی

دفاعیه مالیاتی باید از سوی شخص مؤدی و یا وکیل و یا قائم مقام قانونی صورت گیرد.

 • در فرضی که شخص مؤدی در قید حیات است و محجور نیست و به کسی برای دفاع از حقوق مالیاتی اش وکالت نداده باشد تنظیم دفاعیه مالیاتی و ارائه آن به مراجع رسیدگی مالیاتی بر عهده شخص مودی مالیاتی خواهد بود.
 • در صورتی که شخص در قید حیات باشد اما بنا بر دلایلی محجور شود دفاع از حقوق مالیاتی و ارائه دفاعیه مالیاتی به عهده قیم مودی شخص خواهد بود.
 • اگر مالیات دهنده (مودی) در قید حیات است و محجور نیست و در امور مالیاتی خود به شخصی وکالت داده است تنظیم و ارائه دفاعیه مالیاتی به عهده وکیل مودی خواهد بود؛ مشروط بر آن که در وکالتنامه، اختیارات لازم و کافی برای دفاع از امور مالیاتی خود را به وکیل مربوطه اعطا نموده باشد.
 • در صورت فوت مودی، ورثه مودی به عنوان قائم مقام مورث خود برای تنظیم و تسلیم دفاعیه مالیاتی، ذیصلاح شناخته می شوند.

۲) دفاعیه مالیاتی اشخاص حقوقی

 • در فرضی که شخص حقوقی، اعلام ورشکستگی نکرده باشند مدیران شرکت، مسئول تنظیم دفاعیه مالیاتی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح مالیاتی خواهند بود. منظور از مدیران شرکت به طور کلی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت است.
 • همچنین وکیل شرکت در صورتی که اختیارات لازم برای دفاع مالیاتی از شخص حقوقی را دارا باشد می‌تواند با حضور در مراجع قانونی از حقوق مالیاتی شخص حقوقی دفاع کند.
 • در صورتی که شرکت منحل یا ورشکسته شده و هنوز ختم تسویه اعلام نگردیده باشد، مدیران تصفیه، صلاحیت تنظیم دفاعیه مالیاتی و تسلیم آن به مراجع قانونی را دارند.

۳) توجه به حدود صلاحیت مراجع رسیدگی به دفاعیه مالیاتی

در تنظیم دفاعیه مالیاتی باید حدود صلاحیت مقام یا مرجعی که دفاعیه مالیاتی به آن تسلیم می شود مورد توجه قرار گیرد.

به طور مثال اگر صلاحیت رسیدگی به اعتراض مودی، برابر قانون به ممیز مالیاتی داده شده باشد در تنظیم دفاعیه مالیاتی باید حدود و صلاحیت ممیز مالیاتی را در نظر داشت.

همچنین اگر نسبت به موضوع اعتراض مالیاتی، صلاحیت رسیدگی برابر قانون با هیئت حل اختلاف مالیاتی باشد تنظیم دفاعیه مالیاتی باید خطاب به هیات حل اختلاف مالیاتی و با در نظر گرفتن میزان صلاحیت های مرجع رسیدگی باشد.

 • رعایت اختصار در تنظیم دفاعیه مالیاتی
  در تنظیم دفاعیه مالیاتی و نحوه نوشتن دفاعیه مالیاتی باید رعایت اختصار و آیین نگارش پارسی به عمل آید و از تنظیم دفاعیات طولانی و طرح مطالب تکراری پرهیز گردد.
 • استناد به مواد قانونی در تنظیم دفاعیه مالیاتی

در تنظیم دفاعیه مالیاتی بهتر است به مواد قانونی و نظریات و تصمیمات شورای عالی مالیاتی و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد شود.

 • توجه به موضوع مورد شکایت در تنظیم دفاعیه مالیاتی
  در تنظیم دفاعیه مالیاتی موضوع تصمیم اقدام یا مورد مالیاتی که مورد اعتراض است باید به طور دقیق مشخص و تصریح گردیده باشد.