۱

ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم)

۳۳,۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰

۲

ریزنمرات دانشگاه (هرترم)

۳۶,۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰

۳

کارت شناسایی

۵۴,۰۰۰

۴

کارت معافیت

۵۴,۰۰۰

۵

کارت ملی

۵۴,۰۰۰

۶

شناسنامه

۶۳,۰۰۰

۷

وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هریک از فرزندان، فوت)

۹,۰۰۰

۸

ابلاغیه، اخطار قضایی

۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۵,۴۰۰

۹

برگه مرخصی

۷۲,۰۰۰

۱۰

توصیه­‌نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)

۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن۲,۷۰۰

۱۱

جواز اشتغال به کار

۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰

۱۲

حکم بازنشستگی

۶۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

۱۳

دفترچه بیمه

۷۵,۰۰۰

۱۴

دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی

۷۵,۰۰۰

۱۵

ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال)

۶۶.۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰

۱۶

سند تلفن همراه

۷۲,۰۰۰

۱۷

فیش مستمری

۶۶,۰۰۰+ هر آیتم ۹۰۰

۱۸

کارت بازرگانی هوشمند

۷۲,۰۰۰

۱۹

کارت عضویت نظام مهندسی

۷۲,۰۰۰

۲۰

کارت نظام پزشکی

۷۲,۰۰۰

۲۱

کارت واکسیناسیون

۶۶,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۹۰۰

۲۲

کارت پایان خدمت

۷۲,۰۰۰

۲۳

گزارش ورود و خروج از کشور

۶۶,۰۰۰+ هر تردد ۱.۳۵۰

۲۴

گواهی اشتغال به تحصیل

۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰

۲۵

گواهی تجرد، تولّد، فوت

۷۲,۰۰۰

۲۶

گواهینامه رانندگی

۷۲,۰۰۰

۲۷

گواهی ریزنمرات دانشگاهی

۶۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰

۲۸

گواهی عدم خسارت خودرو

۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

۲۹

گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی)

۶۴.۸۰۰+ هر سطر ۴,۵۰۰

۳۰

گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی)

۷۲,۰۰۰

۳۱

گذرنامه

۸۴,۰۰۰+ هر پرفراژ ۴,۵۰۰

۳۲

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات

۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۲.۷۰۰

۳۳

اساسنامه ثبت شرکت­ها

۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۴,۵۰۰

۳۴

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

۱۰۸,۰۰۰

۳۵

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …)

۹۰,۰۰۰

۳۶

برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی

۱۲۶,۰۰۰

۳۷

برگ آزمایش پزشکی

۹۰,۰۰۰

۳۸

برگ جلب، احضاریه

۱۰۲.۰۰۰ + هر سطر متن۴,۵۰۰

۳۹

برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی

۱۰۲,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۴,۵۰۰

۴۰

پروانه دائم پزشکی

۱۰۲.۰۰۰

۴۱

پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی

۱۰۸,۰۰۰

۴۲

پروانه نشر و انتشارات

۱۰۸,۰۰۰

۴۳

پروانه وکالت

۱۰۸,۰۰۰

۴۴

پرینت­های بانکی

۹۹,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی  ۱.۳۵۰

۴۵

تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی

۹۷.۵۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

۴۶

ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع

۱۰۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۲.۷۰۰

۴۷

جواز دفن

۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن ۳.۰۰۰

۴۸

جواز کسب پشت و رو

۱۱۱,۰۰۰

۴۹

ریز مکالمات تلفن

۸۲.۵,۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۱.۳۵۰

۵۰

سر فصل دروس

۹۷,۵۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۴,۵۰۰

۵۱

سند وسائط نقلیه سبک

۱۱۲,۵۰۰+ هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰

۵۲

فیش حقوقی

۹۷,۵۰۰+ هر آیتم ریالی ۹۰۰

۵۳

کارت مباشرت

۱۰۸.۰۰۰

۵۴

کارنامه توصیفی ابتدائی

۱۰۰,۵۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۲,۲۵۰

۵۵

گواهی‌­ها (سایز ) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر

۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۲,۷۰۰

۵۶

گواهی ها(سایز ) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر

۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی۴,۵۰۰

۵۷

گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

۱۰۸,۰۰۰

۵۸

گواهی فنی و حرفه‌­ای

۱۰۸,۰۰۰

۵۹

لیست بیمه کارکنان

۹۷,۵۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰

۶۰

آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی)

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۲.۲۵۰

۶۱

اجاره‌­نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم)

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۶.۷۵۰

۶۲

قرارداد بیمه

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۶,۰۰۰

۶۳

بیمه شخص ثالث

۱۳۲.۰۰۰+ هر سطر توضیحات۳.۷۵۰

۶۴

ترازنامه شرکت­ها، اظهارنامه مالیاتی

۱۵۰,۰۰۰

۶۵

پروانه پایان کار ساختمان

۱۴۴,۰۰۰

۶۶

پروانه دفترچه‌­ای یا شناسنامه ساختمان

۱۴۴,۰۰۰

۶۷

پروانه مهندسی

۱۴۴,۰۰۰

۶۸

حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق

۱۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

۶۹

قرارداد استخدامی

۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن قراراد ۴,۵۰۰

۷۰

کارت شناسایی کارگاه

۱۳۸.۰۰۰

۷۱

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز )

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۷۵۰

۷۲

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز )

۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۵.۲۵۰

۷۳

گواهی حصر وراثت

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۶,۷۵۰

۷۴

مبایعه‌­نامه و اجاره‌­نامه با کد رهگیری

۱۵۷,۵۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۴,۵۰۰

۷۵

موافقت اصولی

۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن ۵.۴۰۰

۷۶

دفترچه وکالت

۱۳۵,۰۰۰+ هر پرفراژ ۸,۲۵۰

۷۷

تعهدنامه

۱۸۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

۷۸

اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه)

۱۸۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

۷۹

بارنامه

۱۸۳.۰۰۰

۸۰

برگ سبز گمرکی

۱۶۹.۵۰۰

۸۱

برگ نظریه کارشناسی ملک

۱۸۰,۰۰۰

۸۲

پروانه بهره  برداری (پشت و رو)

۱۷۲,۵۰۰

۸۳

جواز تأسیس

۱۷۱.۰۰۰

۸۴

سند ازدواج یا رونوشت آن

۱۷۵,۵۰۰+ هر سطر مهریه ۲,۷۰۰

۸۵

سند مالکیت (دفترچه‌­ای)

۱۷۱,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲.۷۰۰

۸۶

هر نقل و انتقال، رهن و غیره

۱۸,۰۰۰

۸۷

قیم­نامه

۱۶۶,۵۰۰+هر سطر متن ۲,۲۵۰

۸۸

مالیات بر ارث

۱۶۲,۰۰۰+ هر نیم سطر ۲,۲۵۰

۸۹

وکالت­نامه (سایز )

۱۸۹,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۶,۷۵۰

۹۰

وکالت­نامه بزرگ (سایز )

۱۶۲,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۸,۲۵۰

۹۱

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت­نامه (پشت و رو)

۲۵۲.۰۰۰

۹۲

اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)

۲۲۸.۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

۹۳

سند طلاق یا رونوشت آن

۲۰۲.۵۰۰

۹۴

سند مالکیت (تک برگی)

۲۱۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

۹۵

قرارداد

۱۸۹.۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۴.۵۰۰

۹۶

گزارش حسابرسی

۱۵۰.۰۰۰

۹۷

گواهی حمل و نقل جاده­ای

۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن ۶.۷۵۰

۹۸

دفترچه ترانزیت

۱۳۵.۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۷,۰۰۰

۹۹

گواهی آموزشی (شرکت در سمینار)

۹۷.۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۴.۵۰۰

۱۰۰

سند فروش وسیله نقلیه

۱۷۰,۰۰۰

۱۰۱

صورتحساب مالی

۸۳,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۱.۳۵۰

۱۰۲

هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه

۲.۲۵۰

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید