جزئیات افزایش حقوق در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد:

 

 

شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۱۳۹۷  پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۸، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

 

۱- از اول سال ۱۳۹۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۳ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۷,۰۴۹ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۸ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۲۳,۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۷، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۱۳۹۷  شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۸ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۸۷  شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۸ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

محمد شریعتمداری

جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار پس از ۱۳ ساعت گفتگو و رایزنی در خصوص حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

حداقل دستمزد روزانه کارگران   ۵۰۵.۶۲۷     ریال

حداقل دستمزد ماهیانه   ۱۵.۱۶۸.۸۱۰    ریال

حق  اولاد یک فرزند     ۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال

حق اولاد دو فرزند        ۳.۰۳۳.۷۶۴ ریال

پایه سنواتی          ۷۰۰.۰۰۰   ریال

حق مسکن             ۱۰۰۰.۰۰۰    ریال

بن کارگری             ۱.۹۰۰.۰۰۰   ریال

سایر سطوح     ٪۱۳+۲.۶۱۱.۱۸۰

 

 جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۸

جزئیات محاسبه حقوق و مزایای کارگران در سال 98


جدول حقوق و دستمزد کارگران سال ۹۸ سایر سطوح

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸

 دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آن‌ها در سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان بود به صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد.

به این ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری ۱۳ درصد به اضافه دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲  ریال افزایش یافت.

 • حق اولاد یک فرزند ۱٫۵۱۶٫۸۲۲ ریال
 • حق اولاد دو فرزند ۳٫۰۳۳٫۷۶۴ ریال
 • حق اولاد ۱٫۵۱۶٫۰۰۰ ریال
 • پایه سنواتی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال
 • حق مسکن ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 • بن کارگری ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کاملترین جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۸ قانون کار

کاملترین جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۸ قانون کار


جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۸ و طبق جداول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش ۱۳درصد نمی شود.

حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟

 • حداقل دستمزد سال ۹۸: ۱۵٫۱۶۸٫۲۲۰  ریال
 • کمک عائله مندی( یک فرزند ) سال ۹۸: ۱٫۵۱۶٫۸۲۲ ریال
 • حق مسکن سال ۹۸ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 • کمک هزینه خواروبار ( بن کارگری ) سال ۹۸: ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال
 • پایه سنوات سال ۹۸ ( درصورت سابقه حداقل یک سال ) :  ۷۰۰٫۰۰۰ ریال
 •  جمع دریافتی کارگر (با یک فرزند) در سال ۹۸ : ۲۰٫۲۸۵٫۷۰۲ ریال

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۷ و ۹۸

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال 97 و 98


نحوه محاسبه اضافه کاری ۹۸ کارگران

 • حقوق یک ساعت عادی* ۱٫۴ = حقوق یک ساعت اضافه کار
 • ۵۰۵/۶۲۷ ریال دستمزد روزانه تقسیم بر ۷٫۳۳ = ۶۸/۹۸۰ ریال
 • ۶۸/۹۸۰* ۱٫۴= ۹۶/۵۷۲  ریال (یک ساعت اضافه کاری)

جدول مزد هماهنگ شرکت های خدماتی در سال ۹۸

جدول مزد هماهنگ شرکت های خدماتی در سال 98


محاسبه تعطیل کاری سال ۹۸

 • پایه حقوق سال ۹۸ : ۱۵/۱۶۸/۸۲۰ ریال
 • فرمول تعطیل کاری: ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ * ۱۴۰% * ۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ / ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ
 • یک ساعت تعطیل کاری ۹۸: ۹۹/۴۴۵ ریال
 • یک ساعت کار عادی ۹۸ : ۶۸/۹۸۰ ریال
 • یک ساعت اضافه کاری ۹۸: ۹۶/۵۷۳ ریال

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار درسال ۹۸

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار درسال ۹۸

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۵۴۱

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید