قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ابلاغ شد.

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۴۷۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

جهت ذریافت متن پی دی اف  قانون اینجا گلیک کنید.

قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشورو ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

ماده واحده – علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور مصوب ١۴٠٠/١٢/٢۵، احکام زیر برای اشخاص مشمول این قانون از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ اعمال می شود :

۱ – (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود.

این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیأت علمی از سقف مقرر در تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور مستثنی است. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می گردد.

اجرای این بند در خصوص نیروهای مسلح با اعمال تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود. شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور نیز مشمول این بند می‌باشند.

تبصره – علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر پانزده درصد (۱۵ %) به عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرائی، اضافه می‌شود. دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی و ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.

۲-
۲-۱- حقوق مشمولان جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، مبلغ نه میلیون (۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره – افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تأثیر میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) ماده واحده این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می نمایند.

۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء (۱-۲) ماده واحده این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، پنج درصد (۵ %) نسبت به حکم حقوقی شهریور سال ١۴٠١ افزایش می یابد.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ١۴٠٠/٧/٢۴، حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد تمامی گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) و صددرصد (۱۰۰ ٪) افزایش می یابد. مبلغ ریالی حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، همسان با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

۴- فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور نمی‌باشد.

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰ %) افزایش می یابد.

۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد (۲۰ ٪) و در سقف مصارف قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

۷- کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ ٪) و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولان ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال و کمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد (٢۵ ٪) و رزمندگان معسر شغل و درآمد به چهل و پنج میلیون (۴۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال افزایش می یابد.

۸- بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از شمول سقف مقرر در جزء (۸) بند « الف » تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور مستثنی است.

۹- کلیه معلمان طرح مهرآفرین تحت شمول قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بدون برگزاری آزمون مجدد قرار می‌گیرند. وزارت آموزش و پرورش ملزم به صدور شناسه (کد) از ابتدای مهر سال ١۴٠١ برای این گروه است.

۱۰- افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از مابه التفاوت موضوع جزء (۱) فاقد بند « الف » تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور کسر نمی‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ١۴٠۱/۸ /۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید