شماره تماس

۰۲۱۷۷۱۸۸۰۳۳ – ۰۲۱۷۷۱۸۸۰۳۴ – ۰۲۱۷۷۱۸۸۳۴۶ – ۰۲۱۷۷۱۸۸۳۴۷ – ۰۲۱۷۷۱۸۸۰۲۷ – ۰۲۱۷۷۱۸۸۰۲۸ – ۰۲۱۷۷۱۸۸۱۲۲

آدرس پستی

محله قنات کوثر، بلوار اردیبهشت، کوچه ۲۲۰ غربی، پلاک ۶۰، طبقه همکف

کد پستی

۱۶۸۶۸۵۵۴۷۱

ایمیل

info@ta-arvand.ir – tarazazin2@gmail.com

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn