عدم وابستگی اقتصاد به نفت و عزم دولت ها بر کسب درآمد های مالیاتی برای تامین مخارج کشور، اهمیت مالیات حقوق را بالابرده است. مالیات بر حقوق مانند انواع دیگر مالیات، یکی از روش های اجرایی دولت برای توزیع مناسب درآمد در کشور می باشد.

در این مقاله به معرفی مالیات حقوق، موارد مشمول و معاف از مالیات حقوق ، آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق، زمان واریز مالیات حقوق، اقلام مشمول مالیات حقوق و … خواهیم پرداخت.

مالیات حقوق چیست؟

مالیات حقوق یکی از انواع مالیات است که در قانون درنظر گرفته شده است و از حقوق افرادی که زیر نظر افراد یا شرکت ها استخدام شده اند کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.

هنگامی که شخصی حقیقی نزد شخص حقیقی یا حقوقی دیگر مشغول به کار بوده و به ازای دراختیار قرارگذاشتن نیروی کاری خود، از آن فعالیت درآمد نقدی یا غیرنقدی کسب می نماید، به این حقوق، مالیات تعلق می گیرد.

تصور این موضوع که تمام افراد مشغول به کار که دریافت حقوق دارند باید بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات‌حقوق بپردازند درست نیست. تعلق گرفتن مالیات‌حقوق دارای شرایطی می باشد. علاوه بر موارد فوق، لازم است که شخص از مبلغ سقف درآمدی که هر ساله توسط دولت تعیین می گردد برخوردار باشد تا دارای درآمد مشمول مالیات حقوق تشخیص داده شود.

دراین تصمیم گیری عواملی نظیر میزان تورم، اوضاع اقتصادی، تولیدات و وضعیت اشتغال بر تعیین میزان حقوق مشمول مالیات از سوی دولت تاثیر گذار است.

کارفرما میزان مالیات‌حقوق را محاسبه نموده و آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید.

قانون مالیات حقوق که از آن به عنوان مالیات دستمزد نیز یاد می شود جزء مالیات های مستقیم و مالیات‌های تکلیفی می باشد. مالیات حقوق، مالیات مستقیم است از آن جهت که مستقیما از درآمد فرد کسر می گردد و به عوامل دیگر نظیر فروش، تولید و … وابستگی ندارد.

به علاوه مالیات تکلیفی بوده از آن جهت که محاسبه و کسر مالیات از حقوق پرسنل بر عهده کارفرما می باشد.

انواع روش های محاسبه مالیات بر حقوق چیست؟

برای محاسبه مالیات حقوق می توان به دو صورت تجمیعی و عادی اقدام نمود. در نحوه محاسبه مالیات حقوق به صورت عادی، درآمد مشمول مالیات فرد در جدول مالیاتی قرار داده می شود و با توجه به خروجی جدول مالیاتی، مالیات‌حقوق فرد مشخص می شود.

در نحوه محاسبه مالیات حقوق به صورت تجمیعی ابتدا مبلغ مالیات فرد از ابتدای سال جاری تا ماه مورد نظر محاسبه می شود، سپس مبلغ مورد نظر وارد جدول مالیاتی می شود، مبلغ خروجی از جدول مالیاتی در تعداد ماه‌های محاسبه مالیات ضرب می شود. عدد بدست آمده با مبلغ مالیات تاکنون فرد مقایسه می شود، در صورتی که مبلغ مالیات تاکنون بیشتر از مبلغ مالیات محاسبه شده باشد، مبلغ مالیات فرد ۰ می شود، اما درصورتی که مبلغ مالیات تاکنون کمتر از مقدار مالیات محاسبه شد باشد، مبلغ مالیات تاکنون از مبلغ مالیات محاسبه شده کسر می شود و نتیجه نهایی به عنوان مالیات فرد درنظر گرفته می شود.

منظور از مالیات عادی چیست؟

کارفرمایی که دارای کارکنانی باشد فارغ از از تعداد کارکنان می بایست برای هر کدام میزان مالیات حقوق را محاسبه نماید و پس از کسر آن از حقوق پرسنل هر ماه به اداره امور مالیاتی تحویل نماید.

این موضوع که به حقوق هریک از پرسنل چه مقدار مالیات تعلق می گیرد، دارای قوانین مشخصی است که سالانه توسط دولت تعیین و ابلاغ می گردد. هر یک از پرسنل بر حسب درامد خود مشمول درصد مشخصی از پرداخت مالیات می گردند. کارفرما با محاسبه این مقدار مشخص مالیات، به ازای هر یک از نیروها ، مبلغ را به طور ماهانه به حساب سازمان مالیات واریز می نماید.

در یک مثال به توضیح پرداخت مالیات عادی حقوق می پردازیم.

مقدار حقوق یکی از پرسنل در ماه جاری ۵ میلیون تومان در نظر گرفته می شود.

باید به این نکته توجه داشته باشید که میزان معافیت پایه حقوق در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه می باشد. یعنی حقوق بیشتر از ۴ میلیون تومان در ماه و یا ۴۸ میلیون تومان در سال مشمول پرداخت عادی مالیات بر حقوق می گردند.

مازاد این میزان حقوق با فرض نرخ مالیات حقوق ۱۰ درصدی مشمول محاسبه مالیات می گردد.

۵ میلیون تومان کل حقوق دریافتی

۴ میلیون تومان معافیت پایه

۴ میلیون – ۵ میلیون تومان مبلغ ۱ میلیون تومان مازاد بر معافیت پایه وجود خواهد داشت:

(۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان = ۴.۰۰۰.۰۰۰-۵.۰۰۰.۰۰۰ )

ده درصد از باقیمانده فوق یعنی ۱ میلیون تومان، برابر با صد هزار تومان بوده که از دریافتی پرسنل کسر می گردد.

به عبارت دیگر حقوق‌های کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه، در سال ۱۴۰۰ معاف از پرداخت مالیات هستند.

منظور از مالیات مناطق محروم چیست؟

سازمان برنامه و بودجه کشور جهت حمایت از کسب و کارهای موجود در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، توسعه اشتغال و گردش بیشتر مالی و اقتصادی در بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال ۱۴۰۰ قانون ویژه ای تصویب نموده است. دراین قانون، ۵۰ درصد از مالیات حقوق کسب و کارهایی که دارای نیروهای انسانی فعال باشند مشمول بخشیدگی مالیاتی می گردد. مزایای غیر نقدی پرداختی به پرسنل نیز به طورکامل از مالیات معاف می باشد.

موارد مشمول مالیات حقوق چیست؟

برطبق قانون، موارد مشمول مالیات حقوق دربرگیرنده حقوق افرادی است که در خدمت اشخاص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی درآمده اند، و به ازای در اختیار قراردادن نیروی کاری خود، آن حقوق را دریافت می کنند کسر می گردد؛ قانون برای ایجاد تعادل بین درآمد و پرداخت مالیات قوانینی اختیار کرده است تا افراد بنابر شرایط کار و میزان درآمد خود بتوانند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار گردند. هر فرد با توجه به حقوق و مزایای موجود در فیش حقوقی مشمول یا معاف از مالیات حقوق می گردد.

نکته مهم

اشخاص حقوقی مشمول مالیات‌حقوق نمی شوند. زیرا برای همکاری اشخاص حقوقی قرارداد عقد می گردد . مالیات اشخاص حقوقی مشمول انواع دیگر مالیات بر درآمد می گردد. مالیات حقوق فقط شامل اشخاص حقیقی می گردد.

مشمولین مالیات بر حقوق چه کسانی هستند؟

اشخاص حقیقی مذکور به شرطی مشمول مالیات بر حقوق می شوند در هنگام استخدام شرایط زیر را داشته باشند:

 • دارای مقدار حقوق مشخص حقوقی به نام ” سقف حقوق معاف از مالیات” که از سمت دولت تعیین می شود باشند
 • از سایر معافیت های حقوق مالیات برخوردار نشوند

به عبارت دیگر باید دانست که قانون پرداخت مالیات حقوق و دستمزد شامل تمام حقوق بگیران نمی شود.

منظور از درآمد مشمول مالیات حقوق چیست؟

منظور از درامد مشمول مالیات حقوق بنابر ماده ۸۳ قانون مالیات، حقوق، دستمزد، مقرری و مزایای تعلق گرفته به آن شغل قبل از محاسبه کسورات و بعد از احتساب میزان معافیت های مربوطه است. خواه مستمر و غیر مستمر و یا نقدی و غیر نقدی باشند.

به عبارت دیگر پرداخت مالیات‌حقوق که از آن به عنوان مالیات دستمزد نیز یاد می شود شامل تمامی افراد حقوق بگیر نمی شود. بلکه برای پرداخت آن به مبلغ سقف درآمدی کارکنان توجه می گردد.

معافیت های مالیات بر حقوق مشمول بخش‌‌هایی از دستمزد می گردد که به تفصیل بیان خواهد شد. یک به یک این میزان معافیت ها از مبلغ کل حقوق کسر گردیده و مبلغ خالص نهایی مشمول مالیات بر حقوق می گردد.

نکته: عیدی نیز همانند حقوق مالیات پذیر می باشد و برای محاسبه مالیات عیدی از جدول مالیات حقوق استفاده می شود. شما می توانید با مطالعه مقاله عیدی سال ۱۴۰۰ اطلاعات بیشتری دراین زمینه کسب نمایید.

شرایط حقوق و مالیات کارکنان در سال ۱۴۰۰

شرایط تعلق مالیات بر حقوق افراد هر ساله تغییر کرده و با توجه به موارد اثر گذار بر آن، سالانه توسط وزارت اقتصاد و دارایی اعلام می شود.

عواملی چون تورم، میزان ناخالص تولید ملی، شرایط اقتصادی و اوضاع بنگاه ها براین تصمیم گیری اثر می گذارد. تصمیم نهایی دولت پیش از آغاز سال کاری آینده در بر دارنده درآمد مشمول مالیات حقوق، درصد مالیات حقوق و سقف حقوق معاف از مالیات می باشد.

این شرایط توسط وزارت امور اقتصادی دولت در بخشنامه مالیات‌حقوق سال ۱۴۰۰ اعلام گردیده است.

چه درآمدهایی مشمول مالیات حقوق می‌شوند؟

با توجه به بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال ۱۴۰۰، مقدار حداقل حقوق سال جاری که از مالیات معاف است، ماهانه ۴ میلیون تومان یا سالانه ۴۸ میلیون تومان می باشد.

این مبلغ برای سالهای قبل از ۱۴۰۰ مقدار کمتری بوده است.

کاملترین اقلام درآمد‌هایی که در فیش حقوقی ثبت شده و مشمول مالیات‌حقوق کارگران می گردند را اقلام مشمول مالیات حقوق می نامیم. برای اطلاع از این اقلام در حقوق‌و مزایای کارگران توصیه می شود به جدول زیر مراجعه نمایید:

 

ردیف  اقلام مشمول مالیات حقوق ردیف اقلام مشمول مالیات‌ حقوق  ردیف اقلام مشمول مالیات‌ حقوق
۱ حقوق اصلی (ثابت) ۲۳ کسری انبار ۴۵ پول اتوبوس
۲ اضافه کار ۲۴ حق ترانسپورت و سرویس ۴۶ فوق العاده سیاری
۳ فوق العاده بدی آب و هوا ۲۵ حق دیپلم ۴۷ حق آنکال
۴ محرومیت از تسهیلات زندگی ۲۶ برودت (بدی آب و هوای سردخانه) ۴۸ حق آکورد (تولید)
۵ فوق العاده محل خدمت ۲۷ حق فنی ۴۹ فوق العاده کیلومتری
۶ فوق العاده مرزی ۲۸ حق انبارداری ۵۰ حق مشاوره
۷ فوق العاده شرایط محیط کار ۲۹ حق شیفت ۵۱ پول جارو
۸ نوبت کاری ۳۰ حق یک وعده غذا ۵۲ حق مسکن
۹ بهای صابون ۳۱ حق پول نهار و شام ۵۳ سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده
۱۰ فوق العاده جذب ۳۲ فوق العاده نگهبانی ۵۴ مسکن با اثاثیه
۱۱ مزایای ارزی ۳۳ فوق العاده کشیک ۵۵ مسکن بدون اثاثیه
۱۲ ایاب و ذهاب ۳۴ حق ثابت ۵۶ اتومبیل اختصاصی با راننده
۱۳ حق خوار و بار ۳۵ حق افزایش بهره وری تولید ۵۷ اتومبیل اختصاصی بدون راننده
۱۴ حق امضاء ۳۶ حق تولید ۵۸ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال
۱۵ حق باجه ۳۷ حق کمیسیون فروش ۵۹ سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به کارگران
۱۶ حق سرپرستی ۳۸ جمعه کاری ۶۰ تغذیه
۱۷ حق مدیریت ۳۹ جیره نقدی ۶۱ پول شیر
۱۸ حق خزانه ۴۰ مزایای نقدی ۶۲ حق تأهل
۱۹ حق سرایداری ۴۱ پول صبحانه ۶۳ حق عیال
۲۰ حق حسابرسی ۴۲ مزایای تولید ۶۴ حق اولاد
۲۱ حق پاسداری ۴۳ کارمزد ۶۵ پول لباس کار
۲۲ حق نمایندگی بیمه ۴۴ فوق العاده محل خدمت

این ۶۵ مورد ، تمام درآمد های مشمول مالیات بر حقوق هستند. با استفاده از این جدول به عنوان مرجع اقلام مشمول مالیات حقوق می توانید تمام مواردی که به آنها مالیات بر حقوق تعلق می گیرد را شناخته و بررسی نمایید.

نکته مهم

مبلغ مالیات حقوق بر عهده پرسنل بوده و از دریافتی آنان کسر می گردد اما محاسبه و واریز آن در سازمان مالیاتی بر عهده کارفرما می باشد.

زمان واریز مالیات حقوق

بنابر قانون مالیات حقوق، مهلت پرداخت مالیات حقوق توسط هر کارفرما یک ماه (برابر با سی روز) از سررسید تخصیص حقوق ماهانه پرسنل می باشد. وی در این زمان، فرصت دارد تا به پرداخت اینترنتی قبض مالیات حقوق اقدام نماید.

درصورتی که تا این تاریخ کارفرما اقدام به واریز مالیات‌حقوق نکند، مشمول جریمه تاخیر پرداخت مالیات حقوق می گردد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی با توجه به میزان درآمدی که از فعالیت های خود در داخل یا خارج از ایران کسب می کنند، پس از محاسبه سود و زیان، کسورات و معافیت ها، مشمول مالیات بر درآمد می شوند. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران، ۲۵ درصد از مبلغ سود حاصل از درامد‌های انتفاعی شرکت است.

از این تعریف، تفاوت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات حقوق افراد را تشخیص می دهیم. اشخاص حقوقی باید مالیات بردرآمد خود را پرداخت نمایند.

جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۰

هر ساله جزئیات مالیات بر حقوق توسط دولت منتشر می گردد. این مبلغ با عنوان جدول مالیات حقوق توسط دولت تعیین شده و ابتدا به همراه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پس از انجام بررسی‌های لازم، آن را تایید یا رد می نماید. جزییات محاسبه مالیات حقوق پس از تایید منتشر می گردد.

جدول مالیات حقوق ۱۴۰۰ نشان دهنده میزان مالیات حقوق تعلق گرفته به افراد است که به صورت پله ای نمایش داده می شود. پله ای بودن جدول مالیات حقوق به این معناست که با توجه به افزایش حقوق افراد، بر طبق مبالغ مصوب هریک از سطوح این جدول ، میزان مالیات‌حقوق آنها نیز افزایش می یابد.

جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

ردیف بازه حقوق ماهانه مجموع حقوق سالانه درصد مالیات
۱ ۰ تا ۴ میلیون تومان ۴۸ میلیون تومان ۰
۲ ۴ میلیون تا ۸ میلیون تومان ۹۶ میلیون تومان ۱۰ درصد
۳ ۸ میلیون تا ۱۲ میلیون تومان ۱۴۴ میلیون تومان ۱۵ درصد
۴ ۱۲ میلیون تا ۱۸ میلیون تومان ۲۱۶ میلیون تومان ۲۰ درصد
۵ ۱۸ میلیون تا ۲۴ میلیون تومان ۲۸۸ میلیون تومان ۲۵ درصد
۶ ۲۴ میلیون تا ۳۲ میلیون تومان ۳۸۴ میلیون تومان ۳۰ درصد
۷ از ۳۲ میلیون تومان به بالا بالای ۳۸۴ میلیون تومان ۳۵ درصد

محاسبه آنلاین مالیات حقوق ۱۴۰۰

آموزش و نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

نحوه محاسبه مالیات حقوق ماهانه در سال ۱۴۰۰ با توجه به جدول مالیات حقوق صورت می گیرد.

با توجه به اهمیت محاسبه مالیات حقوق بهتر است پرسنل و کارفرما ، هر دو، روش محاسبه مالیات حقوق و دستمزد را بیاموزند.

نکته مهم

حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ که از مالیات معاف است برابر با چهار میلیون تومان به ازای هر ماه معادل ۴۸ میلیون تومان در سال تعیین گردیده است.

در ادامه به آموزش روش محاسبه مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ می پردازیم.

نحوه محاسبه مالیات حقوق کارگران سال ۱۴۰۰

جهت محاسبه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نیاز است که ابتدا میزان حقوق آنها را بدون محاسبه کسورات و با در نظر گرفتن معافیت های مالیات حقوق محاسبه نماییم.

عدد به دست آمده در یکی از ردیف‌های جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ قرار خواهد گرفت.

نرخ مالیات حقوق به صورت پله ای محاسبه می گردد. به عنوان مثال اگر شخصی دستمزد بیست میلیون تومانی در ماه دارد، نباید بابت تمام حقوق خود، مالیات ۲۵ درصدی بپردازد.

بلکه به طور پله ای از هر بخش حقوقش که در یکی از ردیف های جدول قرار می گیرد کسر می گردد. به عبارتی حقوق باید از تمام ردیف‌های جدول گذشته تا به مرحله آخر برسد.

فرمول محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰

برای محاسبه مالیات حقوق ابتدا باید مزایای مشمول مالیات حقوق فرد محاسبه شود، سپس مبلغ مزایای مشمول مالیات حقوق فرد در جدول مالیاتی قرار داده شده و با توجه به مقدار مزایای مشمول مالیات میزان مالیات مشخص می شود. به عنوان مثال اگر فردی در ماه ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مزایای مشمول مالیات داشته باشد، این مبلغ وارد جدول مالیاتی می شود و در ردیف اول و دوم جدول قرار می گیرد. اگر بخواهیم فرمول این محاسبه را بنویسم ، می توانیم به صورت زیر عمل نماییم:

درصد جدول مالیاتی * مزایای مشمول مالیات  =  مالیات قابل پرداخت

بنابراین: 

۴,۰۰۰,۰۰۰ * ۰% = ۰

۵۰۰,۰۰۰ * ۱۰% =۵۰,۰۰۰

با توجه به محاسبات انجام شده با جمع نمودن خروجی ردیف ۱ و ۲ جدول مالیاتی، مبلغ مالیات قابل پرداخت فرد ۵۰,۰۰۰ تومان می شود. البته در نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد نیازی به محاسبه مالیات به صورت دستی نمی باشد و در هنگام محاسبه حقوق برای پرسنل، نرم افزار فرداد به صورت اتوماتیک مالیات حقوق قابل پرداخت را محاسبه می نماید.

مثال محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰

در یک مثال، به چگونگی محاسبه مالیات حقوق برای فردی که دارای حقوق ۲۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان دراین ماه دارد می پردازیم.

مبلغ ۲۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان را به بازه های موجود در جدول تقسیم می نماییم.

۲۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان = ۹.۳۵۰.۰۰۰ + ۸.۰۰۰.۰۰۰ + ۴.۰۰۰.۰۰۰

 

میزان مالیات در این بازه محاسبه درصد مالیات حقوق مبلغ موجود در این بازه بر حسب تومان بازه مبلغ
۰ صفر درصد مالیات حقوق تا ۴ میلیون تومان
۸۰۰.۰۰۰ تومان  ۱۰% * ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ درصد ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸.۰۰۰.۰۰۰
۹.۳۵۰.۰۰۰ تومان ۱۵% * ۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۵ درصد ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۲.۲۰۲.۵۰ تومان    ۸۰۰.۰۰۰ + ۱.۴۰۲.۰۰۰  مجموع مالیات حقوق

موارد معاف از مالیات حقوق سال ۱۴۰۰

معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ به صورت جامع در ابتدای سال ارائه می شود. سازمان امور مالیاتی بنا بر نوع فعالیت و شرایط هر منبع درامد، معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد ویژه ای را در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است. دراین بخش پاسخ نکات مهمی مانند نحوه محاسبه مالیات عیدی، نحوه محاسبه مالیات حقوق افراد بازنشسته، آیا به عیدی کارگران مالیات تعلق می گیرد و سوالات اساسی شما درباره موارد معاف از مالیات حقوق داده می شود.

این معافیت ها به شرح زیر می باشند:

 • حقوق بازنشستگی ، مستمری پایان خدمت، مستمری وظیفه، خسارت اخراج، بازخرید، حقوق دریافتی توسط وارثان، حقوق ایام مرخصی که استفاده نشده باشد و حق سنوات (مطالعه فراموش نشود: سنوات سال ۱۴۰۰)
 • هزینه های معالجه و بیمه که بابت خسارت بدنی و جانی که از سمت کارفرما یا بیمه تعلق می گیرد
 • هزینه های سفر مربوط به کار و فوق العاده مسافرت
 • مسکن یا محلی که توسط کارکنان در محل یک کارخانه، کارگاه یا امثال آن استفاده می شود
 • خانه‌های سازمانی که طبق قانون به ماموران کشوری واگذار می گردد
 • حقوق کارکنان نیروهای مسلح کشور از قبیل نظامی و انتظامی، کارکنان وزارت اطلاعات و جانبازان کشوری و آزادگان معاف از مالیات می باشد
 • اعضای هیات‌های سیاسی خارجی و گرو های ارسالی از دولت‌های دیگر مشروط بر اینکه جهت عقد معاملات بین المللی باشد
 • سایر موارد موجود در فیش حقوقی پرسنل در عنوان موارد مشمول مالیات ذکر نشده باشند معاف از پرداخت مالیات هستند
 • حقوق کارکنان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دارای معافیت ۵۰ درصدی هستند

با توجه به این که حقوق ایام مرخصی جزء موارد معاف از مالیات می باشد، احتمالا شما هم دوست دارید بیشتر با قوانین مرخصی از جمله مرخصی استعلاجی آشنا شوید، اطلاعات جامعی در مقاله نحوه پرداخت حقوق مرخصی استعلاجی تامین اجتماعی برای شما قرار داده ایم.

۱۰ سوال مهم مالیات حقوق سال ۱۴۰۰

با توجه به اهمیت مالیات حقوق و لزوم پرداخت آن سوالات متعددی در ذهن خوانندگان این مطلب نقش می بندد. سعی می کنیم به ۱۰ عدد از مهمترین سوالات شما پاسخ بدهیم.

۱. پرداخت مالیات حقوق وظیفه کیست؟

مالیات حقوق پس از محاسبه از حقوق پرسنل کسر می گردد به عبارت دیگر کارفرما بابت مالیات حقوق پرسنل خود مبلغی نمی پردازد. اما کسر این مالیات، پرداخت و ارسال آن به سازمان مالیات فقط بر عهده کارفرما می باشد.

با توجه به ظرافت‌های محاسبه مالیات حقوق توصیه می گردد کارفرما و کارکنان درباره نحوه محاسبه آن آموزش ببینند.

۲. کارگران برای پرداخت مالیات حقوق کمتر چه کنند ؟

با توجه به تصمیم گیری سالانه دولت درباره میزان و معافیت های مالیات حقوق، پیشنهاد می شود که کارگران برای پرداخت مالیات حقوق کمتر با استفاده از سندیکاهای کارگری و تقویت قدرت اتحادیه هایشان از مجاری قانونی اقدام کرده و بر تصمیم گیری قانون گذاران تاثیر بگذارند.

۳. بهترین روش پیدا کردن خطاهای فایل مالیات چیست؟

جهت پیدا کردن خطاهای فایل مالیاتی خود، می بایست نرم افزار لیست حقوق به نام سالاری (SALARY) را از وبسایت سازمان امور مالیاتی دانلود نموده و فایل های تهیه شده لیست مالیات حقوق خود را دراین نرم افزار بارگزاری نمایید.

با استفاده ازاین نرم افزار و بارگذاری لیست حقوق طبق فرمت درخواستی می توانید کنترل صحت اطلاعات و چاپ خلاصه لیست مالیات حقوق را انجام دهید، و قبل از ارائه به اداره مالیات از خطاهای آن باخبر شوید. خطاهای لیست مالیات حقوق و دستمزد به سه بخش خطا در فایل حقوق و دستمزد، خلاصه لیست حقوق و فایل کارکنان ممکن است رخ دهد.

۴. جریمه عدم ارسال یا تاخیر در ارسال فایل مالیات بر درآمد چیست؟

جرایم عدم ارسال یا تاخیر در ارسال مالیات حقوق به سه شکل اصلی هستند:

 • عدم ارسال لیست مالیات جریمه ای معادل ۲ درصد از حقوق پرداختی به کارکنان را به همراه دارد. (بخوانید: ارسال لیست مالیات حقوق)
 • عدم پرداخت مالیات کارکنانی که مشمول مالیات حقوق هستند، جریمه ای معادل ۱۰ درصد از کل مالیات های پرداخت نشده را برای یک ماه به همراه دارد.
 • عدم پرداخت این مالیات پس از گذر زمان علاوه بر موارد فوق مشمول ۲.۵ درصد مالیات به ازای هر ماه تاخیر می شود

درصورت تاخیر یا عدم ارسال و پرداخت مالیات حقوق در زمان مقرر، کارفرما جریمه خواهد شد.

۵. معافیت سالانه مزایای غیرنقد در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

در قانون معافیت مالیاتی، مزایای غیر نقدی در سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت ماده ۸۴ در نظر گرفته می شود.

۶. آیا برای کسب ‌وکار خود ملزم به پرداخت مالیات هستیم؟

بنا بر قوانین مالیاتی اداره امور مالیاتی کشور تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشور به کسب درامد می پردازند ملزم به دریافت کد اقتصادی هستند. در صورتی که درآمد آنها به حد مشخصی برسد و یا جزء مشاغل معاف از مالیات نباشند می بایست به پرداخت مالیات بپردازند. برای مطالعه بیشتر در زمینه پرداخت مالیات می توانید به مقاله کد اقتصادی چیست مراجعه نمایید.

۷. منظور معافیت مالیات حقوق چیست؟

سازمان امور مالیاتی به دلیل ایجاد تعادل درامد در کشور و حمایت از کسب و کارها سالانه تعدادی از مشاغل و عناوین کسب و کار را از مالیات معاف می نماید. معافیت مالیات‌حقوق نیز جهت حمایت از کارکنان و اشخاص حقیقی ایجاد شده است. سقف حقوق معاف از مالیات معیار ایجاد این معافیت است. به گونه ای که افرادی که دارای حقوق کمتر ازاین مبلغ باشند از پرداخت مالیات معاف هستند. معیار تعیین معافیت مالیات حقوق حداقل حقوق دریافتی می باشد.

۸. مالیات حقوق  جزء کدام یک از انواع مالیات می باشد؟

مالیات حقوق جزء مالیات های مستقیم و مالیات‌های تکلیفی محسوب می شود. ازاین رو مالیات مستقیم است که به طور مستقیم از درامد شخص اخذ می گردد و ارتباطی با فروش کالا، محصولات و … ندارد. مالیات تکلیفی است زیرا که محاسبه مبلغ و پرداخت آن بر عهده کارفرما می باشد و پرسنل در آن تعهدی ندارند.

۹. مالیات حقوق از طریق چه سامانه ای پرداخت می شود؟

جهت پرداخت مالیات حقوق لازم است تسلط کافی به نحوه ثبت مالیات حقوق و  نحوه پرداخت مالیات حقوق را داشته باشید. برای این کار به وبسایت سازمان امور مالیاتی به نشانیtax.gov.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه فهرست مالیات حقوق الکترونیکی گزینه ورود به سامانه جدید تسلیم لیست حقوق کارکنان را انتخاب نمایید. با ورود نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی خود از گزینه فهرست حقوق، می توانید فایل‌های خود را بارگذاری نمایید.

در نهایت با استفاده از همین سامانه می توانید به پرداخت اینترنتی قبض مالیات حقوق بپردازید.

۱۰. چه درآمد هایی مالیات پذیر هستند؟

تمام مزایایی که به صورت مستمر هر ماه پرداخت می شوند، مشمول مالیات هستنند.

نتیجه گیری

مالیات حقوق و دستمزد از مواردی است که کارفرما و کارکنان را همزمان درگیر می نماید. با توجه به اهمیت آن لازم است به خوبی درباره آن آگاهی داشته باشید.

دراین مقاله به تعریف مالیات‌حقوق، آموزش معافیت‌های مالیات‌حقوق، تهیه فایل مالیات‌حقوق با استفاده از نرم افزار حسابداری فرداد، نحوه ثبت مالیات حقوق و موارد دیگر پرداختیم. برای آگاهی بیشتر و دریافت سوالات خود می توانید با کارشناسان فرداد از طریق ثبت دیدگاه در تماس باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید